Naslovnica
Savjet za nacionalne manjine podijelio je sredstva za 2008. godinu

Članovi Savjeta za nacionalne manjine večinom glasova prihvatili su odluku o raspodjeli 41,5 milijuna kuna iz državnog proračuna za programe kulturne autonomije u 2008. Prema rječima predsjednika Savjeta Aleksandra Tolnauera, iznosi za sve manjine biti će linerano povećani 18 posto u odnosu na lanjsku godinu.

Za kulturne programe u 2008. Srbi su dobili 11,1 milijun kuna, Talijani 8,4 milijuna, Mađari 4,5 milijuna kuna, Česi 3,7 milijuna, Bošnjaci nešto više od dva milijuna, Romi 1,47 milijuna kuna, Rusini i Ukrajinci 1,7 milijuna, Slovaci 1,6 milijuna, Albanci su dobili 929.000 kuna, Slovenci 822.000 kuna, isto toliko i Makedonci, Crnogorci su dobili 800.200 kuna, Židovi 795.000 kuna, isto toliko Nijemci i Austrijanci, Bugari 84.000 kuna i Poljaci 83.000 kuna.

Dio novca odvojen je i za zajedničke programe i stručno usavršavanje, dok je u tekućoj rezervi osigurano 42.200 kuna.

Predsjednik Savjeta aleksandar Tolnauer je naveo da su iskazane želje udruga za financiranjem programa dosegle 96 milijuna kuna, ali da je na kraju od 100 udruga u financijski plan od 41,5 milijun kuna ušlo njih 87, što je devet udruga više nego lani.

Sredstva namjenjena za srpsku nacionalnu manjinu od 11.174.000 kuna raspoređena su na slijedeći način:

1. Srpsko kulturno društvo ˝Prosvjeta˝, Zagreb                           5.393.000 kn
2. Srpski demokratski forum, Zagreb                                                800.000 kn
3. Srpsko narodno vijeće, Zagreb, Nacionalna kordinacija            4.211.000 kn
4. Zajedničko vijeće općina                                                              480.000 kn
5. Srpsko kulturno i duhovno društvo ˝Đurđevdan˝, Drežnica          90.000 kn
6. Srpsko privredno društvo ˝Privrednik˝                                        200.000 kn

U SKD ˝Prosvjeta sredstva su raspoređena po pododborima:

3.1. Pododbor SKD "Prosvjeta", Darda 70.000  
3.2. Pododbor SKD "Prosvjeta" Beli Manastir 60.000  
3.3. Kulturno-umjetničko društvo "Gomirje", Gomirje 25.000  
3.4. Pododbor SKD «Prosvjeta» Gomirje 35.000  
3.5. Pododbor SKD "Prosvjeta" Moravice 40.000  
3.6. SKD «Prosvjeta» Ogulin 60.000  
3.7. Pododbor SKD "Prosvjeta" Borovo 45.000  
3.8. Pododbor SKD «Prosvjeta» Bijelo Brdo
i SKUD "Jovan Jovanović Zmaj"Bijelo Brdo 45.000  
3.9. Pododbor SKD "Prosvjeta" Garešnica 45.000  
3.10. Pododbor SKD "Prosvjeta" Bršadin 30.000  
3.11. Pododbor SKD "Prosvjeta" Dalj 20.000  
3.12. Pododbor SKD "Prosvjeta" Daruvar 40.000  
3.13. Pododbor SKD "Prosvjeta" Gvozd 50.000  
3.14. Pododbor SKD "Prosvjeta" Jagodnjak 40.000  
3.15.Pododbor SKD "Prosvjeta" Knin 60.000  
3.16. Pododbor SKD "Prosvjeta" Karlovac 80.000  
3.17. Pododbor SKD" Prosvjeta" Okučani 50.000  
3.18. Pododbor SKD "Prosvjeta" Zagreb 200.000  
3.19. Pododbor SKD "Prosvjeta" Rijeka 200.000  
3.20. Pododbor SKD "Prosvjeta" Mali Gradac 40.000  
3.21. Pododbor SKD "Prosvjeta" Mirkovci 15.000  
3.22. Pododbor SKD "Prosvjeta" Markušica 25.000  
3.23. Pododbor SKD "Prosvjeta" Krnjak 60.000  
3.24. Pododbor SKD "Prosvjeta" Korenica 50.000  
3.25. Pododbor SKD "Prosvjeta" Negoslavci " i KUD "Bekrija" 25.000  
3.26. Pododbor SKD "Prosvjeta" Ostrovo 30.000  
3.27. Pododbor SKD "Prosvjeta" Petrinja 25.000  
3.28. Pododbor SKD "Prosvjeta" Vera i
KUD Ljubomir Ratić –Bubo 45.000  
3.29. Pododbor SKD "Prosvjeta" Trpinja 45.000  
3.30. Pododbor SKD "Prosvjeta" Pačetin 55.000  
3.31. Pododbor SKD "Prosvjeta" Split 45.000  
3.32. Pododbor SKD "Prosvjeta" Vukovar 100.000  
3.33. Koordinacijski odbor za Istočnu Slavoniju Baranju
i Zapadni Srijem,Vukovar 60.000  
3.34. Pododbor SKD "Prosvjeta"pododbor Pakrac 25.000  
3.35. Pododbor SKD "Prosvjeta" Dvor 40.000  
3.36. Pododbor SKD "Prosvjeta" Udbina 50.000  
 3.37. Pododbor SKD Prosvjeta Donje  Dubrave 35.000  
3.38. Pododbor SKD Prosvjeta  Kistanje 35.000  
3.39. Pododbor SKD Prosvjeta, Žegar 20.000  
3.40. Pododbor SKD Prosvjeta, Donji Lapac 45.000  
3.41. SKD «Prosvjeta», Vrbovsko 15.000  
3.42. SKD «Prosvjeta» Zagreb, pododbor Glina 20.000  
3.43. Pododbor SKD Prosvjeta, Osijek 60.000  
3.44. SKD »Prosvjeta« Vrhovine 10.000  
3.45. SKD "Prosvjeta" Bobota 30.000  
3.46. Ansambl narodnih igara, folklor, SKD "Prosvjeta" 260.000  
3.47. Pododbor SKD Prosvjeta, Virovitica 15.000  
3.48. SKD "Prosvjeta", Kneževi Vinogradi 15.000  
3.49. SKD "Prosvjeta", pododbor Biskupija 15.000  
3.50. Pododbor SKD "Prosvjeta" Vojnić 50.000  
3.51. SKD "Prsvjeta", koordinacioni odbor "Kordun", Gvozd, Vojnić, Krnjak, Plaški i Donje Dubrave 40.000  
3.52. Pododbor SKD Prosvjeta  Gračac 10.000  
3.53. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo "Javor", Vukovar 60.000  

Ostale aktivnosti SKD ˝Prosvjeta˝ su:
- informiranje                                                790.000 kn
- izdavaštvo                                                  500.000 kn
- kulturne manifestacije                                690.000 kn

 
« Prethodna   Sljedeća »
RocketTheme Joomla Templates